ÇOCUKLARDA RESİM ANALİZİ VE PSİKOLOJİK RESİM TESTLERİ EĞİTİMİ

  • Zirve Online
  • ÇOCUKLARDA RESİM ANALİZİ VE PSİKOLOJİK RESİM TESTLERİ EĞİTİMİ
ÇOCUKLARDA RESİM ANALİZİ VE PSİKOLOJİK RESİM TESTLERİ EĞİTİMİ
Image
İstanbul Haliç Üniversitesi Onaylı Sertifika.
Image
E-Devlette Görüntülenebilen Sertifika.
Image
Uluslararası Akreditasyona Sahiptir.

ÇOCUKLARDA RESİM ANALİZİ VE PSİKOLOJİK RESİM TESTLERİ EĞİTİMİ

Çocuklarda Resim Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri

 

RESİM ANALİZİ Eğitim İçeriği

Bu Eğitimi Kim Almalı

•           Psikologlar,

•           Psikolojik Danışmanlar,

•           Sosyal Hizmet Uzmanları

•           Sosyoloji mezunları,

•           Rehber Öğretmenler,

•           Çocuk Gelişim Uzmanları,

•           Okul öncesi / Anaokulu Öğretmenleri,

•           Resim Öğretmenleri,

•           Özel Eğitim Uzmanları,

•           Aile Danışmanları,

•           Sınıf Öğretmenleri

•           Çocuk ve Ergen Psikiyatriler

•           Psikiyatri Hemşireleri

•           Özel Eğitim uzmanı,

İçerik

Çocuklar ile çalışma sırasında resim tekniği ile çocuk hakkında bilgi almak oldukça yaygındır çünkü küçük yaşlarda çocuklar duygularını sözel olarak değil resim ile daha rahat ifade etmektedirler. Resim, çocuğun iç dünyasını dışarı yansıtan bir iletişim aracıdır. Resim, çocuğun dışarı yansıtamadığı duygularının dilidir. Resim, çocuğun kişilerarası iletişim, sorun çözme becerisini yansıtır. Resim çocuğu tanımamızı, neler hissettiğini, neler yaşadığını, duygularını düşüncelerini, aileye ve sosyal çevreye bakış açısı hakkında konusunda bize oldukça önemli ipuçları verir.

Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimin Amacı; çocuğun çizmiş olduğu resim aracılığıyla çocuğu tanımak, anlamak ve duygu ve düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi ile çocuğun çizmiş olduğu resimleri, projektif testler aracılıyla değerlendirme ve analiz edebilme beceriniz gelişecektir.

ÇOCUKLARDA ÇİZİMLERİN GELİŞİM DÖNEMLERİ

    Karalama Dönemi (2 – 4 yaş)    

    Şema Öncesi Dönem (4 – 7 yaş) )  

    Şematik Dönem (7 – 9 yaş) )     

    Gerçekçilik Dönemi (9 – 12 yaş) ) 

    Görünürde Doğalcılık Dönemi (12 – 14 yaş) 

En yaygın olarak kullanılan değerlendirme testleri   

Bir İnsan Çiz Testi   

   Bir insan çiz testinde sorular örneği  

   Bir insan çiz testini yorumlarken dikkat edilmesi gereken ilkeler 

Çizgilerin Özellikleri 

    Silik, kesik çizme

    Bastırılarak çizilen kalın çizgiler

    Resmin Büyüklüğü  

İnsan Resimlerindeki Ayrıntıların Yorumlanması  

   Baş    

   Göz     

   Ağız     

  Burun    

  Kulak     

 Boyun  

 Kollar ve Eller    

 Ayaklar      

Eksik Bırakılan veya Küçük Çizilen Vücut Parçalarının Anlamı

 Eller, Kollar, Bacaklar ve Ayaklar  

Kulak, Burun ve Ağız    

Abartılı Çizilen Vücut Parçalarının Anlamı  

Baş     

Ağız   

Gözler     

Kulaklar     

Burun  

Eller  

Ayaklar   

Cinsel Organlar  

Dişler      

Kollar    

Bir İnsan Çiz Testi İçin Örnek Resim   

AİLE RESMİ TESTİ      

Uygulama       

Yorumlama   

Aile Resminde Çizilen Kişilerin Yeri ve Sırası  

Aile Resminde Çizilen Kişilerin Boy Oranları   

Aile Resim Testi Örneği     

Çizilen resimle ilgili uzmanın soruları ve çocuğun verdiği yanıtlar              

Resim Seviyesi  

Resimin içeriği    

Sonuç ve Yorum   

EV-AĞAÇ-İNSAN TESTİ   

Yönerge   

Ev resmi hakkında sorulacak sorular şunlardır   

Ağaç resmi hakkında sorulacak sorular şunlardır   

İnsan resmi hakkında sorulacak sorular şunlardır   

Değerlendirme         

Resimdeki Detay ve Ayrıntılar    

Parçaların, ayrıntıların bütünlüğü ya da düzensizliği   

Renk kullanımı    

Resminin Yer (Zemin) Detayları     

EV RESMİ  

Yuvarlak Ev    

Kare Ev    

Çatı     

Baca Resmi    

Duvarlar     

Pencereler     

Banyo    

Mutfak    

Kapı Resmi     

Agaç Resmi   

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN RESİMLERİ   

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN RESİMLERİ   

Kazanımlar:

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Resim Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Sertifika Eğitimi, Goodenough Adam Testi, Ev-Agaç-İnsan Testi, Bir İnsan Çiz Testi, Bir Aile Çiz Testi, Kinetik Aile Çizimi Testi gibi testlerden oluşur. Çocuğun iç dünyasını yansıtır. Bu eğitimi alan kişiler çocuklarla daha kolay bir şekilde iletişim kurarak onların duygu ve düşüncelerini daha kolay bir şekilde anlar. Eğitime katılarak eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

Anaokulları kreşlerde

Psikolojik danışmanlık merkezlerinde

Aile danışma merkezlerinde

Özel eğitim merkezlerinde

Hastane gibi kurumlarda bu eğitim ve sertifikayı kullanarak resimler aracılıyla çocuğu tanımaya, anlamaya, yorumlama bilgi ve beceriye sahip olur.

 

Haliç Üniversitesi Sertifika Örneği

Zirveonline Eğitim Kurumları Haliç Üniversitesi Sertifika Örneği

Kurum Sertifika Örneği

Zirveonline Eğitim Kurumları Sertifika Örneği


Diğer Eğitimler